Parafia Mrozy


Kontakt


Adres parafii:
Parafia Rzymskokatolicka św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Św.Teresy 3
05-320 MROZY

KANCELARIA CZYNNA:

wtorek 16.30 - 17.30

środa 16.30- 17.30

czwartek 8.45 - 9.30

piątek 16.30 - 17.30

sobota 8.45 - 9.30

Uwaga od administratora:
Kontakt z parafią wyłącznie osobisty lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną). Owszem istnieje adres email: mrozy@mojaparafia.eu ale nie jest on regularnie monitorowany przez ksiedza proboszcza.

OFIARY NA RZECZ POTRZEB PARAFII MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W MROZACH

Bank Spółdzielczy w Mrozach

NR 58 9227 0004 0000 0808 2000 0010

- darowizna na cele kultu religijnego

 


 

Wykaz dokumentów

potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

  • CHRZEST · akt urodzenia dziecka (odpis), · wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, · dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska), · zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. . chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca o godzinie o 11.45
  • I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA · metryka chrztu dziecka.
  • BIERZMOWANIE · metryka chrztu, · zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, · w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • MAŁŻEŃSTWO zgłosić się do kancelarii 3 miesiące przed ślubem · aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu, · dowody osobiste, · ostatnie świadectwo katechizacji, · świadectwo bierzmowania, · zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, · zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. · www.malzenstwo.pl
  • POGRZEB KATOLICKI · akt zgonu, · zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 
autor i administrator: Krzysztof Kurek
email: krzysztof@kamena.com.pl